Integritetspolicy

Senast ändrad 25 maj, 2022

Denna Integritetspolicy beskriver hur våra policys och processer ser ut angående insamling och behandlingen av dina personuppgifter, både när du besöker vår hemsida och när du nyttjar tjänsterna som medlem.

Dessutom anger denna policy vilka rättigheter du har som individ i förhållande till dina personuppgifter. Vi är medvetna om att dataskydd är ett ansvar som är i ständig utveckling. Därför kommer vi att löpande uppdatera denna Integritetspolicy i takt med att vi påbörjar nya personuppgiftsbehandlingar eller anammar nya policys.

När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att göra det för att kunna tillhandahålla dig hemsidan GreenMerc.com och våra tjänster, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs i avsnitten “Hur och varför vi använder dina data” och “När och hur vi delar information med andra” nedan.

När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen gör vi det baserat på ett antal rättsliga mekanismer, som beskrivs i avsnittet “Datalagring och gallring”.

Vi uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Integritetspolicy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter ändras eller utvecklas. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på denna hemsida eller e-post.

Personuppgifter som vi samlar in

För att du fullt ut ska kunna använda dig av GreenMercs tjänster måste du bli Medlem hos oss (”Medlem”). För att bli Medlem måste du registrera vissa personuppgifter hos oss såsom din kontaktinformation och dina betalningsuppgifter. Det är även möjligt att besöka GreenMerc utan att vara Medlem, t.ex. för att få information om våra olika medlemsnivåer (”Besökare”). Vi samlar in personuppgifter om dig också enligt denna Integritetspolicy. Vi vill understryka att GreenMerc inte säljer dina personuppgifter.

Personuppgifter som du ger oss

För att du ska kunna använda GreenMerc fullt ut måste du ge oss vissa personuppgifter i samband med att du registrerar ett medlemskap hos oss. Dessa är din e-postadress, ditt förnamn och efternamn, adress i Sverige, samt dina kortuppgifter. Dina kortuppgifter sparas inte av GreenMerc utan behandlas av vår, vid den aktuella tidpunkten, leverantör av betalningslösningen.

Personuppgifter som du tillgängliggör för oss

Genom din användning av GreenMerc.com, oavsett om du gör det som Besökare eller som Medlem, tillgängliggör du vissa uppgifter om dig för oss. GreenMerc samlar även in personuppgifter om dig via cookies. Dessa är bl.a. nödvändiga cookies, drift- och optimeringscookies samt cookies för annonsering. Nödvändiga cookies krävs för att vissa funktioner på sajten ska fungera. Drift- och optimeringscookies används för att samla in och behandla kundfeedback och utföra webbanalyser. Dessa analyser baseras på information om hur du beter dig på vår hemsida, i syfte att kunna göra vår hemsida ännu bättre.

Information om cookies

Denna webbplats använder cookies (kakor) för att skapa besöksstatistik i syfte att utveckla och förbättra webbplatsen för dig som är användare. En cookie är en liten textfil som innehåller information om hur besökaren använder en webbplats.

Det finns två typer av cookies; en sessions cookie som används under tiden som du besöker webbplatsen och som försvinner när webbläsaren stängs ner. Den andra är en permanent cookie som sparas en viss tid på datorn.

Analysverktyget Google Analytics genererar båda typerna av cookies. Observera att ingen personlig information sparas om dig som besökare.

Undvika cookies

Vill du undvika att cookies visas så kan du stänga av dessa i webbläsarens inställningar samt radera tidigare sparade cookies. Du kan också välja att få en fråga varje gång en cookie vill sparas på din dator. Om man inte accepterar cookies på webbplatsen kan vi inte garantera att sidan fungerar korrekt.

Cookie-lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få information om att sidan använder cookies, varför de används, hur de kan undvikas samt ge samtycke till användning av cookies.

Genom att besökaren godkänner att cookies används i sin webbläsares inställningar definierar denna webbplats det som ett samtycke till cookieanvändning.

Din kommunikation med oss

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller andra metoder, kan vi komma att spara sådan kommunikation, inklusive den information som finns däri (såsom ditt namn, din förfrågan, din plats och andra personuppgifter som du tillhandahåller i fritextformat), för att besvara din förfrågan; eller för att dokumentera din förfrågan eller liknande. Om du vill att vi ska ”radera” alla dina personuppgifter eller annars avstå från att kontakta dig, kan du alltid kontakta oss på hello@GreenMerc.com.

Om du inte ger oss dina personuppgifter

Du kan inte bli Medlem hos oss utan att lämna personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra Medlemmar och Besökare för dessa tre huvudsakliga ändamål:

(1) för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) hemsidan och våra tjänster;

(2) för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer och nyhetsbrev, till våra Medlemmar och Besökare; samt

(3) för att marknadsföra tjänster och visa reklam, på vår egen hemsida som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. Nedan finner du en lista på varje ändamål med behandlingen av dina personuppgifter, på vilket sätt dessa ändamål uppfylls samt vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på.

Hantering av ditt medlemskap

Ett av våra främsta syften för att samla in personuppgifter är för att kunna administrera ditt medlemskap hos oss. Vi behandlar enbart nödvändiga personuppgifter för att kunna hantera ditt konto och ditt medlemskap. För att kunna identifiera dig som Medlem behöver vi behandla ditt namn och din e-postadress, och för att kunna ge dig relevant information, samt för att kunna kontakta dig, behöver vi använda oss av ditt telefonnummer och din e-postadress. Vi behöver dessutom behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och informera dig om när ditt medlemskap hos oss håller på att gå ut för att ge dig möjlighet att förlänga det utan avbrott. Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att meddela oss på hello@GreenMerc.com. Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska fullgöra de förpliktelser som följer av vårt avtal med dig.

Skicka ut nyhetsbrev

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att, på din begäran, skicka ut vårt nyhetsbrev till dig. Det är nödvändigt för oss att behandla din e-postadress och ditt telefonnummer för att tillmötesgå din begäran om att få ta del av våra nyhetsbrev, dvs. ditt uttryckliga samtycke enligt GDPR och även enligt svensk marknadsföringslag. Dessutom är behandlingen nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser mot dig som medlem samt att uppnå ett av våra berättigade intressen, dvs. att informera dig om vår verksamhet och sprida vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att meddela oss på hello@GreenMerc.com. För mottagare av nyhetsbrev och Besökare på webbplats stödjer vi oss på vårt berättigade intresse och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke. För Medlemmar stödjer vi oss även på vårt avtal.

Marknadsföring och reklam

Vi använder de uppgifter du lämnar när du registrerar dig som Medlem, data vi samlar in när du använder våra tjänster och hemsidan för att ge dig relevant marknadsföring när du besöker våra hemsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev. För att kunna rikta relevanta annonser till dig på dina sociala mediekanaler, Facebook och Instagram, behandlar vi också dina personuppgifter. Vi kommer, baserat på dessa olika typer av information, skicka reklam till din e-postadress, din postadress, eller via SMS, och/eller visa dig relevant reklam när du är inne på GreenMerc.com. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring via e-post, eller SMS kan du alltid meddela oss på hello@GreenMerc.com. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra hemsidor, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och för vårt berättigade intresse av att tillhandahålla relevant reklam och information till dig. När vi använder oss av cookies och marknadsföringsprogram från Facebook, förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke.

Statistik och uppdatering av Tjänsterna

Vi behandlar uppgifter om såväl ditt onlinebeteende som din historik. Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska kunna anpassa och förbättra våra tjänster så att de passar dina behov. Genom att behandla dessa statistiska uppgifter får vi hjälp i att avgöra vilken typ av erbjudanden som är mest uppskattade och används av våra medlemmar men även vilka typer av erbjudanden som du inte uppskattar. Vi kommer att använda denna information för att förbättra och utveckla våra befintliga Tjänster samt till att ta fram nya Tjänster i syfte att möta dina behov och preferenser. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra Tjänsterna och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av Cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

Hantera kundtjänstärenden och fullgöra rättsliga förpliktelse

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kontakta dig vid problem med Tjänsterna eller ditt medlemskap. Vi kommer att skicka relevant information till din e-postadress och/eller via SMS. För att kunna kommunicera med dig som kund och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller digitala kanaler, inklusive sociala medier, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support), hanterar vi följande personuppgifter; kontaktuppgifter, korrespondens, klagomål, uppgifter om problem med din utrustning vid tekniska problem, vid fakturaköp även personnummer eller samordningsnummer. Personuppgifter hanteras ibland för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter som åligger oss i t.ex. bokföringslagen. De personuppgifter vi hanterar för dessa ändamål är de samma som för kundtjänst här ovan. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt gemensamma berättigade intresse av kundtjänst eller för att möta de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt lag, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Tjänsteförbättring

Vi behandlar dina personuppgifter, din kontaktinformation, ditt online-beteende och din historik i syfte att förbättra våra befintliga tjänster. Dessa personuppgiftsbehandlingar görs bland annat för att uppdatera befintliga funktioner hos tjänsten. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra hemsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, innehåll på hemsidorna och placering av relevant innehåll för dig på våra hemsidor. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra Tjänsterna, vår webbsajt och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av Cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

Säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra Tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal med dig och med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att blockera meddelanden och innehåll som uppenbarligen bryter mot våra villkor. Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att skydda våra system och Tjänster.

Andra ändamål

Hemsidan GreenMerc och domänen https://GreenMerc.com/ (”GreenMerc”) ägs och drivs av GreenMerc AB med org. nr. 559323-5418 och registrerad adress DJURSHOLMSVÄGEN 60, 183 52 Täby. Om vi avser att använda personuppgifter på sätt som inte överensstämmer med denna Integritetspolicy kommer vi att informera dig om detta före, eller då personuppgifterna samlas in. Alternativt kommer vi att be om din tillåtelse efter insamling men före sådan användning.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

När det är nödvändigt. Vi delar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullfölja en transaktion eller för att fullgöra ett avtal, eller när vi har förnuftiga affärsskäl för att göra det.

Med våra servicepartners för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan dela din information till våra tredjepartsleverantörer för att slutföra uppgifter och tillhandahålla tjänster till dig för vår räkning (hosting för vår hemsida, etc.). Men när vi använder tredjepartsleverantörer avslöjar vi endast den personliga information som är nödvändig för att leverera tjänsten och vi har ett avtal på plats som kräver att de håller din information säker. Var säker på att vi inte kommer att släppa din information till tredje part för deras egna marknadsföringsändamål, såvida du inte har bett oss att göra det. När du frågar om en eller flera av dessa tjänster kommer relevant tredjepartsleverantör att använda dina uppgifter för att förse dig med information och fullgöra sina skyldigheter som följer av alla avtal du har ingått med dem. I vissa fall kommer de att fungera som registeransvarig för din information och därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy. Dessa tredjepartsleverantörer delar din data med oss som vi kommer att använda i enlighet med denna Integritetspolicy.

Med Facebook för Facebook Ads, Instagram meddelanden samt genom användning av Facebooks ”gilla”-knapp. I syfte att kommunicera med dig och marknadsföra våra tjänster till dig, behandlar via dina personuppgifter och delar dessa med Facebook för att kunna rikta relevanta annonser till dig på dina sociala mediekanaler. Vårt ansvar är begränsat till de personuppgiftsbehandlingar som vi bestämmer ändamål och medel för. Denna behandling utförs med ditt samtycke till användning av cookies. Du kan stoppa behandlingen genom att ändra dina cookiepreferenser i din webbläsare.

Krav på informationsdelning

Vi kan också lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi har skäl att tro att åtkomst, användning, lagring eller avslöjande av sådan information är nödvändig för att:

(a) Följa domstolsbeslut, administrativa beslut eller andra rättsliga skyldigheter;

(b) Tillämpa våra avtal och villkor;

(c) Hantera och upprätthålla säkerheten på vår hemsida, inklusive att förhindra eller stoppa en attack vårt datorsystem eller nätverk; och

(d) Skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos våra Medlemmar och Besökare, GreenMerc, mm.

Dina rättigheter

GreenMerc följer gällande dataskyddsförordningar inom Europeiska unionen, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som, i tillämpliga fall, ger följande rättigheter för individen. Som individ har du rätt att:

(a) få information om behandlingen av dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(b) begära åtkomst till ett register över dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(c) få tillgång till en kopia av dina personuppgifter;

(d) begära korrigering av dina personuppgifter;

(e) under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter;

(f) begära begränsning och motsätta dig personuppgiftsbehandlingar som grundas på våra berättigade intressen;

(g) skicka ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet som övervakar hur GreenMerc följer relevant dataskyddslagstiftning, eftersom vi är etablerade i Sverige. Du som registrerad har rätt att skicka in klagomål till vilken dataskyddsmyndighet du vill, t.ex. Datainspektionen;

(h) om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter; och

(i) få dina personuppgifter i ett bärbart och maskinläsbart format (”dataportabilitet”).

Förfrågningar

Alla förfrågningar angående dina personuppgifter ska skickas till hello@GreenMerc.com. Du kommer att ha rimlig tillgång till dina personuppgifter utan extra kostnad om du begär detta via hello@GreenMerc.com. Om vi inte kan förse dig med detta inom en rimlig tidsram ger vi dig ett datum för när personuppgifterna kan tillhandahållas. Om tillgång nekas kommer vi att förklara varför.

Rätt att invända mot behandling baserat på våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av personuppgifter som grundas på ett eller flera av våra berättigade intressen. Om du invänder slutar vi att bearbeta dina personuppgifter. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa berättigade grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter rörande sådan marknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Det finns inga formella krav för att motsätta sig; om möjligt bör det göras via hello@GreenMerc.com. När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det i syfte att kunna hantera ditt medlemskap, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs utförligt i avsnitten ”Hur och varför vi använder dina personuppgifter” och ”När och hur vi delar personuppgifter med andra” här ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Datalagring och gallring”. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi åtar oss att hålla din information och dina personuppgifter säkra. GreenMerc upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter och personligt identifierbar information som du överför genom användning av vår tjänst. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik kontinuerligt. Icke-känsliga uppgifter (din e-postadress etc.) överförs normalt via Internet, och vid sådan överföring kan vi aldrig garantera ett helt komplett skydd. Därför kan vi inte, även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, garantera säkerheten för all information du överför via Internet till oss, och du gör sådan överföring på egen risk. När vi har fått din information gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som behöver dessa för att tillhandahålla hemsidan till dig eller för att administrera våra interna system. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa och genomdriva denna Integritetspolicy.

Datalagring och gallring

Plats för dina uppgifter. Personuppgifter som hanteras av GreenMerc lagras och behandlas i Sverige eller i andra länder där GreenMerc och våra partners eller leverantörer är aktiva. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in enligt denna Integritetspolicy hanteras i enlighet med bestämmelserna i denna policy och enligt tillämpliga lagar där informationen är tillgänglig. Överföringar utanför EU / EES. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredjeländer, dvs. länder utanför EU / EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav, som omfattar Europeiska unionens standardavtalsklausuler. Vänligen maila hello@GreenMerc.com om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder vi har vid överföring av data utanför EU och EES. Om du använder webbsajten eller Tjänsten när du själv är utanför EU kan vi inte förhindra att dina personuppgifter överförs utanför EU. Vi behåller endast personuppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår hemsida och tjänster, och för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Vi lagrar inte din IP-adress, MAC-nummer och data av liknande typ på lång sikt. Dessa data bearbetas endast tillfälligt inom tekniska loggar som kan analyseras för att optimera hemsidan och användningen därav, t.ex. för att utföra felsökning avseende hemsidan. Vi kommer att spara och lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera ditt medlemskap och tillhandahålla hemsidan eller så länge det krävs för att uppfylla våra eventuella rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter så länge du är Medlem hos GreenMerc, samt upp till tjugofyra (24) månader efter att du gjorde ditt sista köp, alternativt tjugofyra (24) månader efter att du blev inaktiv, eller valde att avsluta ditt medlemskap, hos GreenMerc.

Kriterier för bestämning av lagringstid

Olika typer av data kan lagras med olika tid. Kriterierna som avgör hur länge vi lagrar dina uppgifter kan vara:

(a) Hur länge vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna förse dig med hemsidan och de tjänster du har beställt? Till exempel: Om du har blivit Medlem hos GreenMerc lagrar vi din information så länge som är nödvändigt för att hantera ditt medlemskap, dvs tills du bestämmer dig för att avsluta ditt medlemskap eller ta bort ditt konto. Om du har haft kontinuerlig kommunikation med vår kundtjänst lagrar vi den information du har lämnat så länge som det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan.

(b) Har vi lagliga, avtalsenliga eller andra liknande skyldigheter att lagra uppgifterna? Till exempel: GreenMerc kan omfattas av obligatorisk lagstiftning om lagring av information, exempelvis av redovisningsskäl. Det kan också röra sig om en myndighetsbegäran om att lagra data som är relevanta för undersökningar eller data som måste sparas för att lösa en eventuell tvist. Vi granskar och uppdaterar våra lagringsperioder för personuppgifter regelbundet. Observera att om du avslutar medlemskap på vårt nyhetsbrev kan vi behålla dina uppgifter i en uttrycklig ”do-not-send”-lista för att säkerställa att du inte får framtida kommunikation från oss via e-post.

Undantaget för denna policy

Aggregerade data samlas in och bearbetas med hjälp av cookies för att övervaka och utvärdera användartrender på webbsajten. För detaljerad information om hur GreenMerc använder cookies, maila hello@GreenMerc.com. Vi samlar in information om hur användarna av vår tjänst interagerar med GreenMerc på ett sätt som innebär att vi inte kan länka tillbaka data till dig. Vi använder den anonyma informationen om hur våra Medlemmar och Besökare använder vår hemsida och våra tjänster för statistik, förbättring av tjänster och tjänsteutveckling. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. Det kan därför lagras längre än din personliga information. Anonymisering innebär att vi tar bort alla delar i personuppgifter som kan kopplas till dig. Anonyma personuppgifter saknar också allt som i framtiden kan göra det möjligt att återansluta data till dig. Denna process för ”avpersonalisering” av personuppgifter går ett steg längre än processen för pseudonymisering vilket innebär att anonymisering gör det ännu svårare att identifiera en individ än pseudonymisering.

Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som du tillhandahåller till en annan Medlem eller Besökare via webbsajten eller då du på annat sätt använder tredjepartstjänster.

Ändringar och Uppdateringar av denna policy

Vi kommer att uppdatera vår Integritetspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback, ändringar av tjänsten eller den uppdaterade tolkningen av lagstiftningen. När meddelandet uppdateras visar vi det senaste uppdateringsdatumet högst upp i meddelandet. Vid betydande ändringar i denna Integritetspolicy eller i hur GreenMerc använder din personliga information kommer vi att meddela dig, på vår hemsida eller via e-post, innan ändringarna träder i kraft, om det krävs enligt lag. Läs denna Integritetspolicy då och då för att hålla dig informerad om hur GreenMerc skyddar din personliga information och integritet.

Frågor, funderingar och klagomål

För att ställa frågor eller kommentera denna Integritetspolicy och i övrigt om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på: hello@GreenMerc.com